TRÒ CHUYỆN CÙNG THU NGUYỆT

de tap huan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:06' 23-04-2011
Dung lượng: 94.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người


KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I-MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về phần lịch sử thế giới hiện đại giai đoạn thứ hai từ năm 1945 đến nay, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp tại Đông Dương, sự phân hóa sâu sắc của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Qua kết quả kiểm tra, học sinh tự đánh giá việc học tập, giáo viên tự đánh giá hiệu quả giảng dạy của mình, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học của GV và HS
-Thực hiện theo yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của địa phương.
1-Về kiến thức Yêu cầu học sinh nắm được:
- Những thành tựu về kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và nguyên nhân của sự phát triển đó.
- Những xu thế của thế giới sau “chiến tranh lạnh”, liên hệ đến Việt Nam.
- Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mạng lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam.
2-Về kĩ năng
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày sự kiện, vận dụng kiến thức để phân tích đánh giá sự kiện, liên hệ thực tế.
3-Về tư tưởng, tình cảm, thái độ
- Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện của lịch sử thế giới từ đó hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của đất nước.


II-HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
-Tự luận.


III-THIẾT LẬP MA TRẬN:

TÊN CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.
.

Số câu:
1/2
1/2


1

Số điểm:
Tỉ lệ:
2,0
2,0


4,0
40%

2. Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai
Xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh

Việt Nam trong xu thế chung của thế giới.Số câu:
1/2

1/2

1

Số điểm:
Tỉ lệ:
1,5

1,5

3,0
30%

3. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
Thái độ và khả năng cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Sứ mệnh lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.Số câu:
1/2

1/2

1

Số điểm:
Tỉ lệ:
1,5

1,5

3,0
30%

Tổng số câu:

1/2 +1/2 +1/2 (1,5 câu)
1/2
1

3

Tổng số điểm:
5.0
2.0
3.0

10.0

Tỉ lệ:
50%
20%
30%

100%

IV-BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:

KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2010 – 2011)
MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian làm bài: 45 phút.

Câu 1 (4,0 điểm)
Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Lý giải nguyên nhân của sự phát triển đó.
Câu 2 (3,0 điêm)
Em hãy nêu những xu thế của thế giới sau “chiến tranh lạnh”? Việt Nam phải làm gì để hòa nhập vào xu thế chung của thời đại?
Câu 3 (3,0 điểm)
Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam? Vì sao giai cấp công nhân lại giữ vai trò lãnh đạo cách mạng?


HẾT

V. XÂY DỰNG ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:

ĐÁP ÁN

Câu
Trả lời
Điểm

 
Gửi ý kiến